in

Font Medona Việt Hóa – Font nhiều glyph đẹp

Giới thiệu về font Medona Việt Hóa
Font Medona Việt Hóa, đây là dạng font Serif khá đẹp với hơn 200 thay thế minh họa bằng tay, cho một cảm giác cổ điển độc đáo, nhưng hiện đại.
Mỗi chữ cái có một số đồ trang trí trang trí hoạt động đẹp mắt để tăng cường cho phông chữ Medona, các chi tiết thông thường. Phông chữ này có đủ ký tự cho logo và thương hiệu, cũng như các tiêu đề, trang trí và nhiều hơn nữa.
Chỉ cần sao chép và dán glyph trong bản đồ ký tự thay thế vào phần mềm được chọn của bạn:
  • Adobe Photoshop đi đến Window – glyphs
  • Adobe Illustrator đi đến Type – glyphs
Font Medona Việt Hóa - Font nhiều glyph đẹp
Font Medona Việt Hóa – Font nhiều glyph đẹp
Font Medona Việt Hóa - Font nhiều glyph đẹp
Font Medona Việt Hóa – Font nhiều glyph đẹp
Font Medona Việt Hóa - Font nhiều glyph đẹp
Font Medona Việt Hóa – Font nhiều glyph đẹp
Font Medona Việt Hóa - Font nhiều glyph đẹp
Font Medona Việt Hóa – Font nhiều glyph đẹp
Font Medona Việt Hóa - Font nhiều glyph đẹp
Font Medona Việt Hóa – Font nhiều glyph đẹp

Giấy phép: Chỉ sử dụng cá nhân
Định dạng miễn phí: OTF
Tổng số tệp: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font Việt Hóa Persephone A Hand-Drawn Serif

Tải font Việt Hóa Persephone A Hand-Drawn Serif

Download bộ Font xưa cũ dùng để thiết kế Poster, bảng hiệu

Download bộ Font xưa cũ dùng để thiết kế Poster, bảng hiệu