in

Font Monarch Display – Font tiếng Việt cực đẹp

Font Monarch Display là font được thiết kế bởi Gabriel Lam – 1 kiểu font tiếng Việt với các nét được thiết kế cực đẹp hiển thị tốt ở nhiều kích thước khác nhau. Font phù hợp cho nhiều thiết kế khác nhau như thiệp mời, sản phẩm, bìa sách…

Font Monarch Display - Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display – Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display - Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display – Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display - Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display – Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display - Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display – Font tiếng Việt cực đẹp

Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font Philosophy Việt hóa - Kiểu font đầy tinh tế

Font Philosophy Việt hóa – Kiểu font đầy tinh tế

Font Fashion Hacks Việt hóa - 1 chiếc font cực đẹp

Font Fashion Hacks Việt hóa – 1 chiếc font cực đẹp