in

Font Neo Orient Type Việt Hóa – 1 chiếc font cực xinh

Font Neo Orient Type Việt Hóa là một phông chữ mạnh mẽ với các nét chữ được thiết kế uốn lượn ấn tượng rất phù hợp cho các thiết kế như tiêu đề, bìa truyện, typo… Bạn nên kết hợp các chữ hoa và chữ thường để tạo ra các tác phẩm đẹp như demo dưới nhé.

Font Neo Orient Type Việt Hóa - 1 chiếc font cực xinh
Font Neo Orient Type Việt Hóa – 1 chiếc font cực xinh
Font Neo Orient Type Việt Hóa - 1 chiếc font cực xinh
Font Neo Orient Type Việt Hóa – 1 chiếc font cực xinh
Font Neo Orient Type Việt Hóa - 1 chiếc font cực xinh
Font Neo Orient Type Việt Hóa – 1 chiếc font cực xinh
Font Neo Orient Type Việt Hóa - 1 chiếc font cực xinh
Font Neo Orient Type Việt Hóa – 1 chiếc font cực xinh
Font Neo Orient Type Việt Hóa - 1 chiếc font cực xinh
Font Neo Orient Type Việt Hóa – 1 chiếc font cực xinh

Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font việt hóa Thirsk - An Elegant Serif

Font việt hóa Thirsk – An Elegant Serif

Font DNS Gibsons Việt Hóa (4 font)

Font DNS Gibsons Việt Hóa (4 font)