in

Font Pastel Orange Việt hóa cực đẹp

Pastel Orange là kiểu chữ serif giản dị và rất đẹp với các thiết kế đuôi tròn ấn tượng phù hợp cho rất nhiều các thiết kế khác nhau như thiết kế bao bì, tạp chí, typography, quotes hoặc bất kỳ thiết kế nào đòi hỏi 1 font chữ hiển thị tốt. Ngoài ra font chữ đi kèm với rất nhiều glyph đẹp bao gồm cả chữ hoa và chữ thường để bạn có thể tạo ra các thiết kế ấn tượng hơn.

Font Pastel Orange việt hóa đầy đủ, kerning, chỉnh sửa và được mã hóa PUA để bạn có thể truy cập tất cả các glyph và swash một cách dễ dàng, cũng như có thể sử dụng trên bất kỳ phần mềm thiết kế nào.

Font Pastel Orange Việt hóa cực đẹp
Font Pastel Orange Việt hóa cực đẹp
Font Pastel Orange Việt hóa cực đẹp
Font Pastel Orange Việt hóa cực đẹp
Font Pastel Orange Việt hóa cực đẹp
Font Pastel Orange Việt hóa cực đẹp
Font Pastel Orange Việt hóa cực đẹp
Font Pastel Orange Việt hóa cực đẹp

Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font MOON CROWD việt hóa đẹp lung linh

Font MOON CROWD việt hóa đẹp lung linh

Font Simple Serenity Việt hóa (đầy đủ 2 font)

Font Simple Serenity Việt hóa (đầy đủ 2 font)