in

Font Valky Việt hóa v2 – Kiểu font hiện đại, cổ điển

Ở bài viết trước mình có share bộ font Valky việt hóa này rồi, đây là phiên bản việt hóa khác với các dấu có chút thay đổi so với bản trước và bao gồm đầy đủ 8 kiểu font việt hóa. Vì vậy các bạn thích bộ font nào thì có thể sử dụng nhé hoặc dùng cả 2 cũng được đỡ phải suy nghĩ.

Valky là kiểu chữ serif cổ điển nhưng cũng có 1 chút hiện đại lạ mắt với các chữ ghép đẹp, rất nhiều glyphs thay thế đặc biệt và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Đây là một bộ phông chữ rất linh hoạt, hoạt động tuyệt vời ở các kích thước lớn và nhỏ.
Hoàn hảo cho các dự án biên tập, thiết kế logo, xây dựng thương hiệu, thời trang, quần áo, bao bì sản phẩm, tiêu đề tạp chí hoặc đơn giản là 1 kiểu font ấn tượng cho bất kỳ thiết kế nào.
Font được việt hóa 8 kiểu đầy đủ bởi NVN.

Cách truy câp ALTERNATE (Các ký tự thay thế)
Mở bảng glyphs:
– Trong Photoshop, vào mục Window – glyphs
– Trong Illustrator, vào mục Type – glyphs
Font Valky Việt hóa v2 - Kiểu font hiện đại, cổ điển
Font Valky Việt hóa v2 – Kiểu font hiện đại, cổ điển
Font Valky Việt hóa v2 - Kiểu font hiện đại, cổ điển
Font Valky Việt hóa v2 – Kiểu font hiện đại, cổ điển
Font Valky Việt hóa v2 - Kiểu font hiện đại, cổ điển
Font Valky Việt hóa v2 – Kiểu font hiện đại, cổ điển
Font Valky Việt hóa v2 - Kiểu font hiện đại, cổ điển
Font Valky Việt hóa v2 – Kiểu font hiện đại, cổ điển
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font DT Phudu - Font chữ phong cách xưa cũ

Font DT Phudu – Font chữ phong cách xưa cũ

Font Space Quest Việt Hóa - Phong cách không gian

Font Space Quest Việt Hóa – Phong cách không gian