in

Font việt hóa Avegra – Phông chữ serif hiện đại

Avegra – là một phông chữ serif hiện đại đầy phong cách. Các ký tự được thiết kế góc cạnh mang đến một vẻ ngoài ấn tượng, chứa các chữ hoa và chữ thường, tất cả dấu và con số. Avegra hoàn toàn hoàn hảo cho các dự án như thiết kế logo, xây dựng thương hiệu, bao bì sản phẩm, tiêu đề tạp chí…

Font việt hóa Avegra - Phông chữ serif hiện đại
Font việt hóa Avegra – Phông chữ serif hiện đại
Font việt hóa Avegra - Phông chữ serif hiện đại
Font việt hóa Avegra – Phông chữ serif hiện đại
Font việt hóa Avegra - Phông chữ serif hiện đại
Font việt hóa Avegra – Phông chữ serif hiện đại
Font việt hóa Avegra - Phông chữ serif hiện đại
Font việt hóa Avegra – Phông chữ serif hiện đại

Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font Pistilli Roman việt hóa - Font cổ điển

Font Pistilli Roman việt hóa – Font cổ điển