in

Font Việt Hóa Broad – Phông chữ rộng hiện đại

Font Việt Hóa Broad là một phông chữ Sans Serif với thiết kế độ rộng của từng chữ hiện đại hoàn hảo để sử dụng cho văn bản hiển thị, bạn có tận dụng kiểu chữ này cho các thiết kế sản phẩm, tiêu đề, banner quảng cáo, các text lớn…

BROAD – Modern Width Display Font – Font việt hóa đầy đủ, kerning, chỉnh sửa và tối ưu lại 1 chút so với font gốc.
Font Việt Hóa Broad - Phông chữ rộng hiện đại
Font Việt Hóa Broad – Phông chữ rộng hiện đại
Font Việt Hóa Broad - Phông chữ rộng hiện đại
Font Việt Hóa Broad – Phông chữ rộng hiện đại
Font Việt Hóa Broad - Phông chữ rộng hiện đại
Font Việt Hóa Broad – Phông chữ rộng hiện đại
Font Việt Hóa Broad - Phông chữ rộng hiện đại
Font Việt Hóa Broad – Phông chữ rộng hiện đại
Font Việt Hóa Broad - Phông chữ rộng hiện đại
Font Việt Hóa Broad – Phông chữ rộng hiện đại
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font Ventralie Việt hóa - Phù hợp thiết kế cổ trang

Font Ventralie Việt hóa – Phù hợp thiết kế cổ trang

Font Việt Hóa Black cực đẹp

Font Việt Hóa Black cực đẹp