in

Font Việt Hóa Menata – Nhiều glyph uốn lượn cực đẹp

Menata – Serif classic Modern là một kiểu Serif cổ điển và hiện đại được hỗ trợ bởi các lựa chọn thay thế đặc biệt và việt hóa hoàn chỉnh, có tới 170 lựa chọn thay thế thú vị làm cho phông chữ này linh hoạt và hoạt động tốt ở nhiều kích cỡ khác nhau. Các glyph thay thế với các đường nét được thiết kế uốn lượn mang một điểm nhấn đặc biệt cho font.

Font được việt hóa đầy đủ, kerning và feature lại để phù hợp với các dấu tiếng Việt ngoài ra font mã hóa PUA để sử dụng trên nhiều các phần mềm thiết kế khác nhau. Phông chữ này hoàn hảo cho nhiều thiết kế khác nhau như logo, thương hiệu, thiệp mời, tạp chí, nhãn hàng, sản phẩm… Vì các đường nét hơi mảnh do đó phông này phù hợp cho các tiêu đề lớn.
Font Việt Hóa Menata - Nhiều glyph uốn lượn cực đẹp
Font Việt Hóa Menata – Nhiều glyph uốn lượn cực đẹp
Font Việt Hóa Menata - Nhiều glyph uốn lượn cực đẹp
Font Việt Hóa Menata – Nhiều glyph uốn lượn cực đẹp
Font Việt Hóa Menata - Nhiều glyph uốn lượn cực đẹp
Font Việt Hóa Menata – Nhiều glyph uốn lượn cực đẹp
Font Việt Hóa Menata - Nhiều glyph uốn lượn cực đẹp
Font Việt Hóa Menata – Nhiều glyph uốn lượn cực đẹp
Font Việt Hóa Menata - Nhiều glyph uốn lượn cực đẹp
Font Việt Hóa Menata – Nhiều glyph uốn lượn cực đẹp
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font Blade Rush Việt hóa - Phông chữ hiện đại

Font Blade Rush Việt hóa – Phông chữ hiện đại

Font Việt Hóa Sinistre - 1 chiếc font cực đẹp

Font Việt Hóa Sinistre – 1 chiếc font cực đẹp