in

Font Việt hóa Seraphytes – 1 kiểu font đẹp

Seraphytes Font – Là một kiểu phông chữ hiển thị Blackletter được lấy cảm hứng từ Primitivism bởi vì các nét chữ được thiết kế khá mảnh vì vậy font phù hợp cho các thiết kế tiêu đề lớn như thiết kế typography, bìa sách, tạp chí hoặc bất kỳ thiết kế nào khác. Bạn có thể sử dụng thêm các glyph đi kèm để tạo ra các thiết kế ấn tượng nhé.

Font Seraphytes việt hóa đầy đủ, các dấu tiếng Việt được vẽ lại và chỉnh sửa lại đôi chút so với font gốc. Ngoài ra font được mã hóa PUA để sử dụng dễ dàng trên bất kỳ phần mềm hoặc ứng dụng nào.
Font Việt hóa Seraphytes - 1 kiểu font đẹp
Font Việt hóa Seraphytes – 1 kiểu font đẹp
Font Việt hóa Seraphytes - 1 kiểu font đẹp
Font Việt hóa Seraphytes – 1 kiểu font đẹp
Font Việt hóa Seraphytes - 1 kiểu font đẹp
Font Việt hóa Seraphytes – 1 kiểu font đẹp
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font Việt hóa Bordemile - Luxury Script Font

Font Việt hóa Bordemile – Luxury Script Font

Font Blade Rush Việt hóa - Phông chữ hiện đại

Font Blade Rush Việt hóa – Phông chữ hiện đại