in

Font việt hóa Takashimura (trọn bộ 14 font)

Takashimura font được lấy cảm hứng từ những bức thư pháp độc đáo và thú vị của Nhật Bản, chính vì vậy font chữ này rất phù hợp cho các thiết kế mang hơi hướng Nhật Bản, Châu Á và phương Đông. Ngoài ra, bộ font Takashimura việt hóa này rất dễ sử dụng trong hầu hết các phần mềm thiết kế vì tất cả các alternate và glyph đều được hỗ trợ bởi Unicode (PUA).

Font Takashimura với 14 kiểu từ Thin đến Heavy, để sử dụng được những kiểu chữ thay thế bạn cần một chương trình hỗ trợ tính năng OpenType như Illustrator, Photoshop, Indesign…
Font việt hóa Takashimura (trọn bộ 14 font)
Font việt hóa Takashimura (trọn bộ 14 font)
Font việt hóa Takashimura (trọn bộ 14 font)
Font việt hóa Takashimura (trọn bộ 14 font)
Font việt hóa Takashimura (trọn bộ 14 font)
Font việt hóa Takashimura (trọn bộ 14 font)
Font việt hóa Takashimura (trọn bộ 14 font)
Font việt hóa Takashimura (trọn bộ 14 font)
Font việt hóa Takashimura (trọn bộ 14 font)
Font việt hóa Takashimura (trọn bộ 14 font)
Font việt hóa Takashimura (trọn bộ 14 font)
Font việt hóa Takashimura (trọn bộ 14 font)
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font việt hóa Appears - 1 chiếc font khá đẹp

Font việt hóa Appears – 1 chiếc font khá đẹp

Font Việt hóa Grafika - Modern Sans

Font Việt hóa Grafika – Modern Sans