in

Gulfs Display Font Family – Phông chữ đậm, đẹp

Gulfs Display Font Family là phông chữ All Caps được thiết kế bởi Luka Appelberg, ban đầu phông chữ này được phát triển cho nhóm nhạc Hip Hop – Green Light District. Năm 2020, Gulfs Display Font Family đã giành giải vàng ở hạng mục Young Creatives trong cuộc thi thiết kế sáng tạo ở Phần Lan. Sau đó, phông chữ này được đề cử trong Art Clubs of Europe Awards. Vào năm 2021, Gulfs Display Font Family chính thức được phát hành rộng rãi và có mặt trên thị trường.

Gulfs Display Font Family - Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family – Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family - Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family – Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family - Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family – Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family - Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family – Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family - Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family – Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family - Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family – Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family - Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family – Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family - Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family – Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family - Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family – Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family - Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family – Phông chữ đậm, đẹp
Gulfs Display Font Family kiểu chữ ink trap ấn tượng nó phù hợp để sử dụng làm tiêu đề, Gulfs Display Font Family hiển thị rất đẹp khi được sử dụng ở kích thước lớn. Bạn có thể sử dụng phông chữ này cho các thiết kế như xây dựng thương hiệu, sản phẩm, bao bì, tạp chí, poster, quảng cáo, website…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Lost Type (Lạc tự) v2.0 - Phiên bản mới xịn hơn

Lost Type (Lạc tự) v2.0 – Phiên bản mới xịn hơn

[Việt hóa] SVN-Gratelos Display (2 fonts)

[Việt hóa] SVN-Gratelos Display (2 fonts)