in

iCielBC Lodestone – Font việt hóa xưa cũ

iCielBC Lodestone là một kiểu chữ sans serif ra đời vào năm 2017. Thiết kế ban đầu của nó có tên là “Marvin” và được tạo bởi Face Photosetting (London) vào đầu những năm 1970. Vì cái tên “Marvin” đã được một xưởng đúc khác sử dụng vào thời điểm xuất bản nên “Lodestone” đã ra đời.

Lodestone là một kiểu chữ cổ điển với các nét chữ được thiết kế dày, đậm. Font iCielBC Lodestone việt hóa với các nét dấu mang phong cách xưa cũ được lấy cảm hứng từ những biển hiệu xưa ở Việt Nam vào những thập niên 60-70.
iCielBC Lodestone mặc dù mang phong cách cổ điển nhưng nó vẫn được sử dụng tốt cho các thiết kế xưa cũ và hiện đại, bạn có thể sử dụng font này cho các thiết kế như: logo, xây dựng thương hiệu, tiêu đề, biển hiệu…
iCielBC Lodestone - Font việt hóa xưa cũ
iCielBC Lodestone – Font việt hóa xưa cũ
iCielBC Lodestone - Font việt hóa xưa cũ
iCielBC Lodestone – Font việt hóa xưa cũ
iCielBC Lodestone - Font việt hóa xưa cũ
iCielBC Lodestone – Font việt hóa xưa cũ
iCielBC Lodestone - Font việt hóa xưa cũ
iCielBC Lodestone – Font việt hóa xưa cũ
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font tiếng việt BT Suave - Font hiển thị hiện đại

Font tiếng việt BT Suave – Font hiển thị hiện đại