in

Lost Type (Lạc tự) v2.0 – Phiên bản mới xịn hơn

Lost Type phiên bản mới 2023 mang đến chất lượng hoàn thiện tốt hơn so với phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2016. Đây là phông chữ được thiết kế bởi Mack Trinh và Harry Dinh.

Di sản typographic phong phú của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho Lost Type. Phông chữ nắm bắt được bản chất của thời đại đã qua, nơi những mẫu chữ in đậm trang trí mặt tiền cửa hàng, áp phích và quảng cáo, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên cảnh quan đô thị.
Lost Type tỏ lòng tôn kính với các phông chữ Slab Serif mang tính biểu tượng như Clarendon. Mặc dù mượn bản chất từ Clarendon, Lost Type có một thiết kế hình hộp và rộng hơn, nâng cao tác động thị giác và khả năng đọc. Tính chất viết hoa của Lost Type còn làm tăng sự hiện diện mạnh mẽ của nó, biến nó thành lựa chọn lý tưởng cho tiêu đề và câu chữ in đậm.
Lost Type (Lạc tự) v2.0 - Phiên bản mới xịn hơn
Lost Type (Lạc tự) v2.0 – Phiên bản mới xịn hơn
Lost Type (Lạc tự) v2.0 - Phiên bản mới xịn hơn
Lost Type (Lạc tự) v2.0 – Phiên bản mới xịn hơn
Lost Type (Lạc tự) v2.0 - Phiên bản mới xịn hơn
Lost Type (Lạc tự) v2.0 – Phiên bản mới xịn hơn
Lost Type (Lạc tự) v2.0 - Phiên bản mới xịn hơn
Lost Type (Lạc tự) v2.0 – Phiên bản mới xịn hơn
Lost Type (Lạc tự) v2.0 - Phiên bản mới xịn hơn
Lost Type (Lạc tự) v2.0 – Phiên bản mới xịn hơn
Lưu ý: Font được miễn phí sử dụng cho mục đích cá nhân và thương mại. Yêu cầu ghi công tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font tiếng việt BT Suave - Font hiển thị hiện đại

Font tiếng việt BT Suave – Font hiển thị hiện đại

Gulfs Display Font Family – Phông chữ đậm, đẹp