in

Share font BAEMIN – BAEMIN Nóng giòn đây!

Đây là font chữ độc quyền thiết kế dành riêng cho BAEMIN Food, một font chữ khá ấn tượng với các dấu và chữ mới lạ.

Font chữ BAEMIN có tên là BM Daniel là kiểu chữ hiển thị tùy chỉnh được phát triển đặc biệt cho Baemin Việt Nam, thương hiệu giao đồ ăn lớn nhất Việt Nam.
BM Daniel được thiết kế với bảng chữ cái tiếng Việt. Để thích ứng với một cách thật cá tính, kiểu chữ được thiết kế đặc biệt với nét đậm, tròn và cỡ to nhỏ, kiểu chữ đã trở thành đặc điểm nhận dạng trực quan cho thương hiệu Baemin.
Share font BAEMIN - BAEMIN Nóng giòn đây!
Share font BAEMIN – BAEMIN Nóng giòn đây!
Share font BAEMIN - BAEMIN Nóng giòn đây!
Share font BAEMIN – BAEMIN Nóng giòn đây!
Share font BAEMIN - BAEMIN Nóng giòn đây!
Share font BAEMIN – BAEMIN Nóng giòn đây!
Share font BAEMIN - BAEMIN Nóng giòn đây!
Share font BAEMIN – BAEMIN Nóng giòn đây!
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Không sử dụng cho mục đích thương mại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

10 Font Sài Gòn Xưa Việt hóa cực chất lượng

10 Font Sài Gòn Xưa Việt hóa cực chất lượng

Font Rubra Costa Việt hóa - Font chữ retro

Font Rubra Costa Việt hóa – Font chữ retro