in

Tải font Emphatic Việt Hóa + nguyên gốc

Chia sẻ font Tải font Emphatic Việt Hóa. Emphatic là một phông chữ serif đơn giản, thanh lịch và rất đẹp. Nó có thể dễ dàng được kết hợp với một tập hợp lớn các dự án, vì vậy hãy thêm nó vào ý tưởng sáng tạo của bạn và chú ý cách nó làm cho chúng nổi bật!

Font Emphatic Việt Hóa gồm 2 kiểu thường và nghiêng. Một font serif đơn giản nhưng có thể áp dụng vào nhiều thiết kế khác nhau.
Tải font Emphatic Việt Hóa + nguyên gốc
Tải font Emphatic Việt Hóa + nguyên gốc
Tải font Emphatic Việt Hóa + nguyên gốc
Tải font Emphatic Việt Hóa + nguyên gốc
Tải font Emphatic Việt Hóa + nguyên gốc
Tải font Emphatic Việt Hóa + nguyên gốc

Giấy phép: Chỉ sử dụng cá nhân
Định dạng miễn phí: OTF, TTF
Tổng số tệp: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font Mayhena Monoline Việt Hóa - Kiểu font cổ điển

Tải font Mayhena Monoline Việt Hóa – Kiểu font cổ điển

Stay 3d editable text effect

Stay 3d editable text effect