in

Tải font Mayhena Monoline Việt Hóa – Kiểu font cổ điển

Chia sẻ font chữ Mayhena Monoline Font Việt Hóa

Giới thiệu Mayhena Monoline Font

Các font monoline được kết nối với vẻ cổ điển. Đi kèm theo phong cách Regular và Inky mà bạn có thể sử dụng để tạo kiểu chữ cổ điển đẹp cho bất kỳ dự án nào của bạn như áo phông, hàng hóa, logo, phù hiệu, nhãn hiệu, áp phích, tạp chí, bao bì, báo giá và nhiều hơn nữa.
Font Mayhena hoàn chỉnh với các kiểu thay thế và bộ từ 01 đến 08 mà bạn có thể thực hiện nhiều biến thể của kiểu chữ như swash dài, swash ngắn, đuôi trang trí, nét cuối và nhiều hơn nữa. Hỗ trợ 27 ngôn ngữ với hơn 500 glyphs!

Định dạng TTF & OTF trong tệp Zip đặc trưng:

  • Uppercase
  • Lowercase
  • Symbols
  • Numbers
  • Accents
  • Ligatures Alternates
  • SS01 – SS08
Font Mayhena Monoline Việt Hóa - Kiểu font cổ điển
Font Mayhena Monoline Việt Hóa – Kiểu font cổ điển
Font Mayhena Monoline Việt Hóa - Kiểu font cổ điển
Font Mayhena Monoline Việt Hóa – Kiểu font cổ điển
Font Mayhena Monoline Việt Hóa - Kiểu font cổ điển
Font Mayhena Monoline Việt Hóa – Kiểu font cổ điển
Font Mayhena Monoline Việt Hóa - Kiểu font cổ điển
Font Mayhena Monoline Việt Hóa – Kiểu font cổ điển
Font Mayhena Monoline Việt Hóa - Kiểu font cổ điển
Font Mayhena Monoline Việt Hóa – Kiểu font cổ điển

Giấy phép: Chỉ sử dụng cá nhân
Định dạng miễn phí: OTF
Tổng số tệp: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Font Hello Paris Việt hoá + font nguyên gốc

Tải font Hello Paris Việt hoá + font nguyên gốc

Tải font Emphatic Việt Hóa + nguyên gốc

Tải font Emphatic Việt Hóa + nguyên gốc