in

Tải font Việt Hóa Persephone A Hand-Drawn Serif

Chia sẻ font Persephone Việt Hóa

Giới thiệu font Persephone 
Persephone là một phông chữ serif vẽ tay lấy cảm hứng từ mùa xuân. Phông chữ này là hoàn hảo để sử dụng cho một loạt các dự án như thiết kế logo, thương hiệu, lời mời đám cưới, bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, và nhiều hơn nữa!
Các ký tự thay thế là một tính năng OpenType, do đó bạn muốn đảm bảo rằng ít nhất bạn cài đặt tệp OTF (Phông chữ OpenType). Khi phông chữ được cài đặt, bạn có thể truy cập các chữ cái đó bằng cách mở bảng / menu glyphs trong bất kỳ ứng dụng hoặc chương trình nào bạn đang sử dụng.
Nếu bạn sử dụng Adobe Photoshop, hãy chọn công cụ loại (T) và đảm bảo rằng bạn đã chọn Persephone và truy cập Window Glyphs, sau đó bấm đúp vào chữ bạn muốn sử dụng.
Nếu sử dụng Adobe Illustrator, bạn sẽ đi đến Glyphs của Window Type.
Font Việt Hóa Persephone A Hand-Drawn Serif
Font Việt Hóa Persephone A Hand-Drawn Serif
Font Việt Hóa Persephone A Hand-Drawn Serif
Font Việt Hóa Persephone A Hand-Drawn Serif
Font Việt Hóa Persephone A Hand-Drawn Serif
Font Việt Hóa Persephone A Hand-Drawn Serif
Font Việt Hóa Persephone A Hand-Drawn Serif
Font Việt Hóa Persephone A Hand-Drawn Serif
Giấy phép: Chỉ sử dụng cá nhân
Định dạng miễn phí: OTF
Tổng số tệp: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Orange squash drink menu promotion social media instagram post banner template

Orange squash drink menu promotion social media instagram post banner template

Font Medona Việt Hóa - Font nhiều glyph đẹp

Font Medona Việt Hóa – Font nhiều glyph đẹp