in

[Việt hóa] SVN-Gratelos Display (2 fonts)

SVN-Gratelos Display là một phông chữ hiển thị sans serif hiện đại. Với nét đậm đậm, cô đọng, nét vui nhộn với một số chữ ghép. Để cung cấp cho bạn một công việc sáng tạo thêm. Phông chữ Gratelos hỗ trợ đa ngôn ngữ hơn 100 ngôn ngữ. Phông chữ này phù hợp cho thiết kế logo, Phương tiện truyền thông xã hội, Tiêu đề phim, Tiêu đề sách, văn bản ngắn thậm chí là một chữ cái văn bản dài và phù hợp cho phông chữ văn bản phụ của bạn với kiểu chữ script hoặc chữ ký. Tạo một tác phẩm tuyệt đẹp với phông chữ Gratelos.

[Việt hóa] SVN-Gratelos Display (2 fonts)
[Việt hóa] SVN-Gratelos Display (2 fonts)
[Việt hóa] SVN-Gratelos Display (2 fonts)
[Việt hóa] SVN-Gratelos Display (2 fonts)
[Việt hóa] SVN-Gratelos Display (2 fonts)
[Việt hóa] SVN-Gratelos Display (2 fonts)
[Việt hóa] SVN-Gratelos Display (2 fonts)
[Việt hóa] SVN-Gratelos Display (2 fonts)
Nhà thiết kế: Maulana Creative
Nhà phát hành: Maulana Creative
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Maulana Creative
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Gulfs Display Font Family – Phông chữ đậm, đẹp

Fat Black - Font béo mập có sẵn dấu siu đẹp

Fat Black – Font béo mập có sẵn dấu siu đẹp